Sună-ne!  0720682903

Verificari PRAM Bucuresti

Efectuăm verificare PRAM, măsurarea prizei de pământ necesară instalării panourilor fotovoltaice. Eliberăm buletin PRAM pe loc.

Ce înseamnă verificare PRAM?

Verificarea PRAM este o verificare periodică a instalației electrice pentru a evita electrocutarea personalului, deteriorarea echipamentelor de lucru sau declanșarea unui incendiu. 

Procedurile de verificare sunt efectuate de o firma atestată ANRE, care eliberează un buletin de conformitate PRAM.

Aici sunt urmărite date importante și se fac recomandări pentru îmbunătățirea stării circuitelor electrice prin intermediul unui proces verbal oferit beneficiarului la finalul verificărilor.

masurare impamantare cu aparat certificat
verificare PRAM – măsurare împământare apartament

Necesitatea verificărilor PRAM

Conform art. 39 (9.f) din Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă, buletinul PRAM este necesar, iar lipsa lui constituie contravenție și se poate amenda cu până la 10.000 lei.

Hotărârile de Guvern care reglementează necesitatea verificărilor periodice efectuate de o firmă acreditată ANRE sunt:

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2: „Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare, fiind interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.” 

HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.18: „Mijloacele și echipamentele electrice de protecție trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor și regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcțiune, după reparații sau modificări și apoi periodic (în exploatare).”

Buletinele PRAM trebuie să se regăsească în dosarul firmei dumneavoastră și trebuie prezentate în cazul controalelor efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului sau de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Ai nevoie de un electrician pram în București Ilfov?

Contacteaza-ne!arrow down right white